Kommenteeri

Joonistusvõistluse „Pühendatud minu linnale…Palju õnne sünnipäevaks, Maardu!“

Joonistusvõistlus "Pühendatud minu linnale...Palju õnne sünnipäevaks, Maardu!" korraldatakse Maardu 40. aastapäevale pühendatud ürituste raames.
Konkursi algataja on Maardu linnavalitsus, võistluse viivad läbi kõik Maardu haridusasutused.

 1. Joonistusvõistlus "Pühendatud minu linnale...Palju õnne sünnipäevaks, Maardu!" korraldatakse Maardu 40. aastapäevale pühendatud ürituste raames.

Konkursi algataja on Maardu linnavalitsus, võistluse viivad läbi kõik Maardu haridusasutused.

2. Võistluse eesmärgid ja ülesanded
2.1. Juhtida laste ja noorukite tähelepanu kodulinna ilule ja eripärale eile, täna ja homme. Tehes seda läbi isikliku tunnetuse ja ühiskondlike traditsioonide prisma kaudu.

2.2. Laste ja noorukite kunstiloomingu edendamine.
2.3. Andekate laste väljaselgitamine, toetamine ja julgustamine, laste kunstiloomingu edendamine
3. Võistlusest osavõtjad
3.1. Võistlus korraldatakse neljas vanuserühmas:

 1. kuni 7-aastased

 2. 8-10-aastased

 3. 11-13-aastased

 4. 14-18-aastased

3.2. Võistlusele oodatakse ühte tööd osaleja kohta..

3.3 Lõppvooru tulemuste järgi valivad žüriiliikmed võistlustööde hindamise kriteeriumide põhjal igast vanuserühmast kolm parimat.

4. Töödele esitatavad nõuded
4.1. Joonistuse formaat vähemalt A4 ja mitte suurem kui A3 (maksimaalselt 40 x 60 cm)
4.2. Lubatud on mistahes tehnika (pliiats, guašš, akvarell, pastell, õli- ja akrüülvärvid jt)

4.3. Teemale vastavus
4.4. Iga töö tagaküljele tuleb trükitähtedega kirjutada

1. Perekonnanimi

2. Eesnimi

3. Vanus (täisaastad)

4. Pealkiri

5. Tehnika

6. Lühiteave töö autori kohta (lasteaed, huvihariduse asutus – kunstikool, -ring jne)

7. Kontakttelefon

8. Juhendaja ees- ja perekonnanimi (kui tegemist on ringiga)

9. Osaleja või lapsevanema meiliaadress

 1. Hindamise põhikriteeriumid
  5.1. Tehnika valdamise meisterlikkus
  5.2. Kompositsioon ja värvilahendus
  5.3. Individuaalne väljendusrikkus (idee originaalsus)
  5.4. Kujutise ja teema vastavus
  5.5. Originaalne lähenemisviis: mittestandardsete tehnikate, võtete ja vahendite kasutamine.
  5.6. Töö esteetilisus

6. Konkursikomisjon
6.1. Võistlusest kokkuvõtete tegemiseks luuakse komisjon, kuhu kuuluvad võistluse algataja esindajad, koolide ja lasteaedade õpetajad.
6.2. Komisjon otsustab võitjad avaliku hääletuse teel 10-palli süsteemis. Žürii hinnangud ei kuulu uuesti läbivaatamisele.

6.3. Võistlustöid ei tagastata, autoritele retsensioone ei väljastata.

7. Võistluse läbiviimise aeg ja kord
7.1.   Võistlus viiakse läbi kahes kategoorias:

 • Kujutav kunst

 • Tarbekunst

7.2. Konkurss toimub 1. aprillist 1. juunini 2020 Maardu linna koolides ja lasteaedades.

7.3.   Joonistused toimetab näitusele iga haridusasutus iseseisvalt kuni 10. juunini 2020.
7.4. Näituse viivad läbi korraldajad. Parimate tööde näitus toimub 15. juunist 19. juulini 2020.

8. Autasustamine
8.1. Võitjate autasustamine, auhindade üleandmine toimub 18. juulil 2020.

8.2. Joonistusvõistluse "Pühendatud minu linnale ... Palju õnne sünnipäevaks, Maardu!" parimad tööd esitatakse laste kunstiloomingu rahvusvahelisele konkursile "Minust endast ja maailmast", mille korraldavad Volgogradi oblasti kultuurikomisjon ja Volgogradi oblasti laste kunstigalerii 2020. aasta oktoobrikuus.

Märkused:
1. Korraldajatel on õigus pildistada kõiki näitusel eksponeeritud töid ja kasutada fotomaterjale oma äranägemise järgi: meedias, trükitoodetena jms.

Lisa kommentaar

Email again: