Kommenteeri

Direktori tervitus

Visioon Muuga Lasteaia juhtimisest

Oman pikaajalist kogemust lastega töötamisel ja asutuse juhtimisel.

Olen oma töös kohusetundlik, korrektne ja täpne. Väärtustan traditsioone ja olen avatud uutele ideedele.

Tunnustan töötajate ja lastevanemate aktiivset osalemist lasteaia otsustusprotsessides. Arvestan nende ettepanekute ja arvamustega. Püüan säilitada personali kaasavat ja probleeme ennetavat juhtimist. Olen valmis suhtlema erinevate huvigruppidega ja osalen aktiivselt ühiskondliku ja asutuse arengut mõjutavate tegevuste edendamisel.

Tutvun teiste juhtide parimate töökogemustega, olen avatud ja oma tööga teistele eeskujuks.

Muuga Lasteaia juhina 

  • olen positiivne, motiveeritud ja töökas;
  • usun, et lapsepõlv on eriline aeg lapse elus;
  • olen valmis tegema valikuid ja võtma vastutust;
  • lisaks õpitule oman ambitsioonikust ja töökogemust;
  • olen olemas, et koos oma meeskonnaga saavutada ühiselt seatud eesmärke;
  • oman oskust tulla muutustega toime;
  • võimaldan töötajatel olla iseseisvad mõtlejad.

 

Muuga Lasteaia laps on siiras, aktiivne ja tänutundeline. Laps ja tema pere on meile olulised. Lasteaia värviküllane ja lastesõbralik kasvukeskkond annab kodusoojust ja koostegemise rõõmu. Lapsed on loojad, täiskasvanud aga suunajad.

Muuga Lasteaed väärtustab  rahva kultuuri ja traditsioone.

Lasteaed on avatud oma kogukonnale.

Muuga Lasteaed on kaasaegne ja kodune, looduslikult kaunis kohas olev lasteaed.

Minu visiooniks on, et lasteaed, mida juhin oleks hea mainega, kaasaegne, jätkusuutlik ja lapsesõbralik ning kus valitseb meeldiv tööõhkkond ja töötab kvalifitseeritud kaader.

 Meeldivale koostööle lootma jäädes,

Stella Lusmägi


Lisa kommentaar

Email again: